Kerkelijke Provincie Keulen

De Kerkelijke Provincie Keulen
 
IndexPortaleFAQZoekenRegistrerenGebruikerslijstGebruikersgroepenInloggen

Deel | 
 

 De Curie en de territoriale scheidingen van de kerk

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Guy FawkesAantal berichten : 32
Registration date : 05-04-13

BerichtOnderwerp: De Curie en de territoriale scheidingen van de kerk   wo apr 17, 2013 5:12 pm

Citaat :
De Curie en de territoriale scheidingen van de kerk

Deel I: De Heilige Stoel

Artikel 1: Rome is de zetel van de regering van de Universele Kerk. Het is samengesteld uit verschillende instellingen: de Roomse Congregaties, parochiën en pauselijke colleges.

Artikel 2: In de uitoefening van de hoogste, volledige, en onmiddellijke macht over de Universele Kerk beheert de Paus de Congregaties, parochiën en hogescholen via de Kardinalen en prefecten. Het is in Zijn naam en Zijn gezag dat zij hun taken uitvoeren.

Artikel 3: De afdelingen zijn samengesteld uit congregaties en kantoren:

Citaat :
De congregatie van de Geloofsleer
 • Het bureau van de Index (Index Librorum Prohibitorium)

De Congregatie voor de Verspreiding van het Geloof
 • Het Bureau voor het Aristotelische onderwijs
 • Het Bureau van Exorcisten
 • Het Bureau van Bibliomélie


De Congregatie van zaken van de Eeuw
 • Het bureau van de Apostolische Nuntus
 • Het Bureau van de Ultra-Montanus Partij


De Congregatie van de Heilige Inquisitie
 • Het Bureau van de Index (Index Librorum Prohibitorium)


De Congregatie van het Heilige Leger

De Pauselijke kanselarij of het secretariaat van de Staat
 • Het Bureau van de Grootkanselier
 • Het Bureau van de Pauselijke Heraldiek
 • Het bureau van de pers, kranten en perkamenten

Artikel 3.1: De Congregaties zijn onderverdeeld in verschillende kantoren. Deze kantoren staan onder toezicht van de Congregatie waarin ze zijn ondergebracht.

Artikel 3.2: Elke Congregatie wordt bestuurd door een kanselier die ook Aristotelisch Kardinaal wordt.

Artikel 3.3: Elk kantoor wordt geleid door een prefect of consul.

Artikel 3.4: De Kanselarij of het pauselijke staatssecretariaat wordt niet beschouwd als een Congregatie maar als een integraal deel van de curie.

Artikel 4: Het College van Kardinalen , Heilige College of Curie is het hoogste orgaan van de Aristotelische en Roomse Kerk. Het omvat alle kardinalen ongeacht hun aard of kantoor.

Artikel 4.1: De Curie neemt zijn besluiten bij consensus of bij stemming.

Artikel 4.2: Stemmingen bij de Curie duren 5 dagen. Er is geen quotum voor het aantal stemmen om een beslissing te valideren.

Artikel 4.3: De stemperioden kunnen verkort worden tot een periode van 24 uur bij een urgentie of verlengd worden tot 10 dagen bij een belangrijke stemming.

Artikel 4.4: Dringende of belangrijke maatregelen zijn de verantwoordelijkheid van de Camerlengo of de Aartsbisschop van Rome

Artikel 5: Elk taalgebied met meer dan 10 parochies of 4 bisdommen wordt door de Curie verheven tot geodogmatisch gebied. Echter, kan de Curie deze rang afnemen van een kleiner taalgebied als die nodig wordt geacht.

Artikel 5.1: Een taalgebied bestaat uit parochies waarin de gelovigen dezelfde taal spreken.

Artikel 5.2: Een Geodogmatsche gebied wordt geleid door een pauselijke consistorie.

Artikel 5.3: taalgebieden die te klein zijn om een geodogmatisch gebied te worden staan onder het rechtstreekse gezag van de Curie en deze benoemd indien nodig een legaat ter plaatse.

Artikel 5.4: De Curie kan een taalgebied ook tijdelijk aan een geodogmatisch gebied in de buurt hechten of tijdelijk verschillende taalgebieden onderbrengen in eenzelfde dogmatische zone.

Artikel 6: De pauselijke consistorie zijn onderverdeelde taalcolleges van de Curie. Ze hebben de autoriteit in een geodogmatisch gebied en zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze zijn samengesteld uit ten minsten één nationale Kardinaal kiezer.

Artikel 6.1: Elke Pauselijke consistorie is samengesteld uit een variabel aantal kardinalen.

Artikel 6.2: Elke Pauselijke Consistorie heeft een nationale Kardinaal voor elke 10 parochies met een minimum van 3 kardinalen.

Artikel 6.3: Van 20 parochies of 7 bisdommen ontvangt de Pauselijke Consistorie een kiezer. Dit wil zeggen dat één van de twee nationale kardinalen verheven wordt tot een nationale Kardinaal kiezer. Er kan slechts één nationale Kardinaal kiezer in de Pauselijke Consistorie zetelen.

Artikel 6.4: De missie van de parochie is om de eenheid van de gelovigen en het Dogma en te zorgen voor het beheer van de taalkundige en culturele kenmerken van de gelovigen die onder hun bevoegdheid vallen.

Artikel 6.5: De Pauselijke Consistorie treedt op als wetgevende macht en neemt de beslissingen die binnen hun bevoegdheid vallen zoals beschreven in het statuut van elke parochie en goedgekeurd door de curie in overeenstemming met het Kerkelijk Recht.

Deel II: Lasten en statuten van de Hogere instellingen van de Kerk

Artikel 1: De Pontifex Maximus of de Paus en vervolgens de directe vertegenwoordiger van God op aarde is het hoofd van de Universele Kerk. Hij bezit alle rechten en bevoegdheden van de andere geestelijken. Hij publiceert en kondigt de Pauselijke Bullen aan die een eeuwige en onherroepelijke macht hebben.

Artikel 1.1: Het zakelijke drieluik:
  De Materiële zaak – Hij moet een Kardinaal zijn en er mag geen andere Paus aan de macht zijn.
  De Efficiënte zaak – Hij wordt aangeduid door de Kardinaal kiezers, Sufragaan bisschoppen en de Emeritus.
  Formele zaak – Hij wordt ingewijd door de Camerlengo of de Aartsdiaken van Rome
  Finale zaak – Hij is de hoogste autoriteit van de kerk en de voorzitter van de Curie


Artikel 1.2: Symbolen

Artikel 1.2.1: Het Medaillon van Aristoteles is Goud en wordt omringd door hetzelfde.


Artikel 1.2.2: De heraldische ornamenten zijn als volgt gedefinieerd: het schild wordt geplaatst op twee sleutels in saltire, een gouden, een zilveren, verbonden door een kelen koord. Het embleem wordt ook geplaatst op een processiekruis met drievoudige dwarslig en het pallium. Tenslotte wordt het bekroond door de Pauselijke tiara versierd met drie kronen.

Artikel 2: De Kardinalen vormen de Curie, het hoogste orgaan en de regering van de Heilige Stoel.

Artikel 2.1: De Kardinalen vergaderen in het College en moeten hun beslissingen valideren door het College van Kardinalen.

Artikel 2.2: De Kardinalen mogen alle Sacramenten van de Aristotelische Kerk uitdelen.

Artikel 2.3: Kardinalen zijn bevoegd op een excommunicatie op te leggen.

Artikel 2.4: Kardinalen zijn in staat om een scheiding of nietigverklaring van een huwelijk te valideren.

Artikel 2.5: De Kardinalen zijn in staat om een uittreding, vrijwillig of niet te valideren.

Artikel 2.6: De Roomse Kardinalen hebben een veto op alle beslissingen van de Clerus met uitzondering van de Paus. De nationale kardinalen hebben een veto over alle beslissingen van de clerus binnen het geodogmatische gebied afhankelijk van zijn pauselijke consistorie en buiten de Paus.

Artikel 2.7: De titel van kardinaal verbied elke combinatie met een andere functie in de seculiere en reguliere geestelijkheid.

Artikel 2.8: een Kardinaal kan niet als militair worden beschouwd maar kan wel een leger leiden.

Artikel 2.9: De kardinalen die zonder melding langer als een maand afwezig zijn worden beschouwd als emeritus en vervangen. Als ze terug zijn binnen een maand na hun benoeming tot emeritus hebben ze voorrang als er een plaats voor kardinaal vrijkomt.

Artikel 3: De kardinalen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard en status. (Kardinaal kiezer, Kardinaal Suffragan, Rooms Kardinaal of Nationaal Kardinaal)

Artikel 4.1: Het zakelijke vierluik
  Materiële zaak – Hij moet bisschop in functie zijn of een ander kantoor met de rang van bisschop bezitten bij zijn benoemin.
  Efficiënte zaak – Hij wordt benoemd door het College van Kardinalen of rechtstreeks door de Paus.
  Formele zaak – Hij wordt ingewijd door de Camerlengo of de Aartsdiaken van Rome.
  Finale zaak – Hij is lid van de Curie met stemrecht.


Artikel 4.2: Symbolen
Artikel 4.2.1: Het medaillon van Aristoteles is paars


Artikel 4.2.2: De Heraldische ornamenten zijn als volgt gedefinieerd: het schild wordt bekroond door een kelen hoed met aan elke kant 15 kwasten (1,2,3,4,5). Het schild wordt geplaatst op een processiekruis en als aartsbisschop draagt hij het pallium.

Artikel 5: De suffragaan Kardinalen zijn alleen toegestaan in het Heilige College te spreken. Hun toegang is beperkt binnen het Roomse paleis, colleges en vergaderingen.

Artikel 5.1: Het zakelijke vierluik:
  Materiële zaak – Hij moet over een bisschopstitel beschikken of een ander kantoor met de rang van bisschop bij zijn benoeming.
  Efficiënte zaak – Hij wordt benoemd door het college van kardinalen of rechtstreeks door de Paus.
  Formele zaak – Hij wordt ingewijd door de Camerlengo of de Aartsdiaken van Rome.

Finale zaak – Hij is een adviserend lid van de Curie.

Artikel 5.2: Symbolen
Artikel 5.2.1: Het medaillon van Aristoteles is paars


Artikel 5.2.2: De heraldische ornamenten zijn als volgt gedefinieerd: het schil wordt bekroond door een kelen hoed waaruit 10 kwasten hangen (1,2,3,4). Het schild wordt geplaatst op een processiekruis. Als aartsbisschop draagt hij het pallium.

Artikel 6: De Roomse Kardinalen hebben een Universele taak.

Artikel 6.1: De Roomse Kardinalen zijn verdeeld tussen de Congregationle Kardinalen (kiezers) en de Kardinalen emeritus (Suffragaan).

Artikel 6.2: Het aantal Congregationele Kardinalen is het aantal Congregaties plus twee.

Artikel 6.3: Elke Congregationele Kardinaal heeft een specifieke functie en wordt gekozen door de Curie op basis van zijn vermogen om deze functie uit te voeren.

Artikel 7: De Camerlengo is de directe vertegenwoordiger van de Curie, hij kan spreken namens hen en moet enkel verantwoording afleggen tegenover de Heilige Vader en het College van Kardinalen.

Artikel 7.1: De Camerlengo wordt gekozen door de Kardinaal Kiezers en de Suffragane Kardinalen uit de groep van Roomse Kardinaal kiezers voor een periode van zes maanden volgens de regels bepaald door de Curie.

Artikel 7.2: De Camerlengo combineert de rechten van een Roomse Kardinaal en zijn eigen rechten.

Artikel 7.3: De Camerlengo is bij afwezigheid van de paus en de Schout de aanvoerder van de Pauselijke legers.

Artikel 7.4: De Camerlengo wordt tot Aartsbisschop van Rome benoemd en voert deze taken uit.

Artikel 7.5: Er kan maar één Camerlengo zijn, hij verliest zijn titel bij de aanstelling van zijn opvolger.

Artikel 7.6: Het zakelijke vierluik:
  Materiële zaal – Hij moet al voor minstens 6 maanden een Rooms Kardinaal zijn.
  Efficiënte zaak – Hij wordt benoemd door het College van Kardinaal kiezers een Suffragaan Kardinalen.
  Formele zaak – Hij wordt ingewijd door de uittredende Camerlengo of de Aartsdeken van Rome.
  Finale zaak – In geval van afwezigheid of verhindering van de paus wordt hij de vertegenwoordiger van de Kerk.


Artikel 7.7: Symbolen
Artikel 7.7.1: Het medaillon van Aristoteles is paars omgeven door een lauwerkrans van goud.


Artikel 7.7.2: De heraldische ornamenten worden als volgt gedefinieerd: het schild wordt bekroond door een kelen hoed met aan elke kan 15 kwasten (1,2,3,4,5) en wordt omringd door twee sjaals. Het schild wordt geplaatst op een processiekruis met dubbele dwarsligging en als aartsbisschop draagt hij ook het pallium.

Artikel 8: De Aartsdiaken van Rome is de tweede vertegenwoordiger van de Curie, hij helpt de Camerlengo in zijn taak en vervangt hem bij afwezigheid met alle wettelijke vertegenwoordigingsrechten, zitting en stemrecht.

Artikel 8.1: De Aartsdiaken van Rome combineert de rechten van de Roomse Kardinalen en zijn eigen rechten.

Artikel 8.2: In geval van ontslag of overlijden van de Camerlengo neemt de Aartsdiaken de leiding over tot het einde van de termijn van de Camerlengo. Er wordt op dit moment een nieuwe Aartsdiaken verkozen.

Artikel 8.3: Er kan maar één Aartsdiaken van Rome zijn, hij verliest zijn titel en functie bij de verkiezing van een nieuwe Aartsdiaken.

Artikel 8.4: Het zakelijke vierluik:
  Materiële zaak – Hij moet kardinaal zijn bij zijn benoeming.
  Efficiënte zaak – Hij wordt benoemd door de Camerlengo.
  Formele zaak – Hij wordt ingewijd door de Camerlengo.
  Finale zaak – Bij afwezigheid of verhindering van de Camerlengo neemt hij de taken van de Camerlengo.


Artikel 8.5: Symbolen
Artikel 8.5.1: Het medaillon van Aristoteles is paars.


Artikel 8.5.2: De heraldische ornamenten worden als volgt gedefinieerd: het schild wordt bekroond met een kelen hoed en aan beide kanten 15 kwasten (1,2,3,4,5) die is geplaatst op een processiekruis. Indien hij Aartsbisschop is draagt hij het pallium.

Artikel 9: De Kardinaal Emeritus heeft enkel nog de rechten van een andere functie maar behoud wel een adviserende zetel binnen de Curia en kan alle sacramenten van Aristoteles toekennen.

Artikel 9.1: Een Kardinaal Emeritus wordt onderscheiden op basis van Rooms of Nationaal naar gelang hun status tijdens het uitoefenen van hun functie.

Artikel 9.2: Een Roomse Kardinaal Emeritus heeft prioriteit bij de verkiezing als er een vacante zetel is binnen de Curie. Een Nationale Kardinaal Emeritus heeft voorrang als er een zetel vrijkomt in de nationale Curia.

Artikel 9.3: Het zakelijke vierluik:
  Materiële zaak – Hij moet voor minstens 6 maanden een Kardinaal Kiezer zijn die goed en keurig werk leverde.
  Efficiënte zaak – Hij wordt door de Curie bevestigd voor een periode van 6 maanden
  Formele zaak – Hij wordt bevestigde Emeritus van het College van Kardinalen
  Finale zaak – Hij is een adviserend lid van de Curie.


Artikel 9.4: Symbolen
Artikel 9.4.1: Het medaillon van Aristoteles is paars.


Artikel 9.4.2: De heraldische componenten worden als volgt gedefinieerd: het schild wordt bekroond met een hoed van keel met 10 kwasten aan de zijkant (1,2,3,4) waarop een processiekruis wordt geplaatst. Indien hij Aartsbisschop is draagt hij ook het pallium.

Artikel 10: De Nationale Kardinalen hebben als roeping het beheer van hun geodogmatisch gebied.

Artikel 10.1: De Nationale Kardinalen worden benoemd door de Curie op voorstel van een Roomse Kardinaal of een van de bestaande leden van de Pauselijke Consistorie.

Artikel 10.2: De Nationale Kardinalen worden toegewezen aan een Pauselijke Consistorie van het geodogmatische gebied waar ze vandaan komen.


Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
 
De Curie en de territoriale scheidingen van de kerk
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Kerkelijke Provincie Keulen :: Aartsbisdom Keulen :: De Bibliotheek :: Scriptorium-
Ga naar: