Kerkelijke Provincie Keulen

De Kerkelijke Provincie Keulen
 
IndexPortaleFAQZoekenRegistrerenGebruikerslijstGebruikersgroepenInloggen

Deel | 
 

 Statuten van de Primatie van het Heilige Roomse Rijk

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Elequest
Bisschop in Partibus
avatar

Aantal berichten : 1384
Leeftijd : 50
Localisation : Leiden
Registration date : 27-07-08

BerichtOnderwerp: Statuten van de Primatie van het Heilige Roomse Rijk   di apr 05, 2016 8:41 pm

Citaat :  Statuten van de Primatie van het Heilige Roomse Rijk


  Preambule

  Zoals in het derde boek van de Corpus Iuris Canonici, wordt er een permanente Bisschoppelijke Raad opgezet met als doel het besturen van de Primatie van het SRING. Deze Primatie bestaat uit de Nationale Kerk van het Sacrum Imperium Romanorum Nationis Germanicś (SRING), het markiezaat van de Provence en de Heveletische Confederatie - in overeenstemming met de grote leerstellige en morele richtlijnen vastgelegd door de Romeinse Curia.

  De Primatie van het SRING wordt beheerd en bestuurd door de Bisschoppelijke Raad van het Heilig Roomse Rijk (CESE) en vertegenwoordigd door haar Primaat. De Primatie van het SRING is onderverdeeld in vice-primatieŽn, een voor elke taalzone, elk met dezelfde rechten en onafhankelijk van elkaar die hetzelfde werken als de Primantie met ieder een eigen bisschoppelijke raad en vice-primaten elk ondergesteld en afhankelijk van de primatie.


  De Bisschoppelijke Raad van het Heilige Roomse Rijk (CESE) zal zich onderwerpen aan de spirituele macht, uitgeoefend door Zijne Heiligheid de Paus op alle harten van de gekende wereld. De Bisschoppelijke Raad zal op dezelfde manier de heilige en dogmatische autoriteit van het College van Kardinalen erkennen.

  De Bisschoppelijke Raad van het Heilige Roomse Rijk als orgaan ingesteld door het Canonieke recht is natuurlijk onderworpen aan alle wettelijke tendensen van het Canonieke recht, die voorrang hebben op de onderhavige besluit.

  De Bisschoppelijke Raad van het Heilige Roomse Rijk (CESE) bepaalt de richting van de Nationale kerken in het SRING, Markizaat van de Provence en de Heveletische Confederatie. Het heeft volledige rechtsmacht ten aanzien van de noodzakelijke relaties die moet bestaan ​​tussen geestelijke en wereldlijke macht. Het is verantwoordelijk is voor het handhaven van de juiste toepassing van het Canoniek Recht als ook het toepassen van eventuele nationale Concordaten binnen het Sacrum Imperium Romanorum nationis Germanicś, het Markizaat van de Provence en de Heveletische Confederatie.

  I - Samenstelling van de CESE

  Art. 1.1- HEt CESE wordt samengesteld uit leden door rechtelijke aanspraak en consultanten.

  Art. 1.2 - De leden door recht van de bisschoppelijke raad zijn:
  • De Aartsbisschoppen en bisschoppen van het SRING, Markizaat van de Provence en de Heveletische Confederatie wiens jurisdictie volledig of gedeeltelijk binnen het SRING, Markizaat van de Provence of de Heveletische Confederatie ligt.
  • De Aartsbisschoppen en bisschoppen In Partibus Infidelium die binnen het Keizerrijk, de Provence of de Heveletische Confederatie verblijven.
  • De Aartsbisschoppen en bisschoppen Emeritus van de Bisschoppelijke Rijk van het Heilige Roomse Rijk.


  Art. 1.3 - De aartsbisschoppen en bisschoppen die hun taken goed vervult hebben voor een periode van meer dan drie maanden blijven na hun aftreden nog twee maanden Emeritus. Een herroeping van hun titel is geen aftreden en levert ook geen titel Emeritus op.

  Art. 1.4 - In het geval van het overlijden van een Bisschop of Aartsbisschop wordt de zetel die hij bezet vaccant verklaard eens zijn dood is aangekondigd door de Primaat of de Curia als ede overledene ook een Kardinaal is.

  Art. 1.5 - De consultanten die het recht hebben om te spreken in de CESE zijn:
  • De twee griffiers van de Congregatie van Eeuwige zaken.
  • De Apostolische secretaris van het Keizerrijk.
  • De hoofden van erkende Religieuze ordes (ORR)
  • De Grootmeesters van de erkende religieuze militaire ordes (OMR).
  • De Kardinalen
  • De lokale consultanten van de vice-primaten op basis van de interne lokale statuten.


  II - Functioneren van het CESE

  Art. 2.1 - Beslissingen die gaan over de hele CESE zullen ook genomen worden in samenspraak met alle leden van de CESE.

   Art. 2.1.1 - Al de CESE leden kunnen deelnemen aan de gesprekken maar enkel leden door recht kunnen een beraadslaging starten en stemmen.

   Art. 2.1.2 - De CESE neemt haar beslissingen door te stemmen tijdens een periode van vijf dagen ; alhoewel de Primaat bij noodgevallen de vrijheid kan nemen om de stemtijd te verkorten tot drie dagen. De beslissingen worden genomen tijdens een stemronde waarbij er een 2/3 meerderheid moet behaald worden, als dit niet het geval is komt er een tweede stemming waarbij een meerderheid voldoende is.


  Art. 2.2 - De Vice-primatieŽn zijn :
  • de Frans sprekende vice-primatie ;
  • de Italiaans sprekende vice-primatie ;
  • de Duits sprekende vice-primatie ;
  • de Nederlands sprekende vice-primatie ;
  • de Sloveens sprekende vice-primatie


  Art. 2.3 - Elke raad van een vice-primatie mag eigen interne statuten maken onderworpen aan het Canonieke recht en de statuten van de CESE.

   Art. 2.3.1 - Interne statuten moeten door een 2/3 meerderheid goedgekeurd worden om valide te zijn.

   Art. 2.3.2 - Als verantwoordelijke voor de eenheid van de CESE heeft de Primaat een veto recht voor elke stemming binnen de lokale raden van de vice-primatieŽn. Hij kondigt de veranderingen ook aan als ze gestemd zijn.


  Art. 2.4 - De CESE kan decreten uitvaardigen die gelden binnen de de hele primatie en de lokale bisschoppelijke raden kunnen decreten uitvaardigen die gelden binnen de vice-primatie. In beide gevallen moet het decreet passen binnen het Dogma, het Canonieke recht, deze statuten en decreten die gelden voor de hele primatie.

   Art. 2.4.1 - Lokale decreten kunnen enkel gaan over organisatorische zaken.

   Art. 2.4.2 - Lokale decreten moeten aan de het CESE getoond worden in het Engels.


  Art. 2.5 - Elke onderraad van een vicie-primatie kan door stemming een bisschop of aartsbisschop ontslaan en aanstellen.

   Art. 2.5.1 - De stemming moet altijd voorafgegaan worden door een debat van drie dagen en daarna is er een stemperiode van vijf dagen.

   Art. 2.5.2 - De stemming kan meteen starten en verkort worden tot drie dagen als als de primaat of vice-primaat die beslist of als er een noodgeval is.

   Art. 2.5.3 - Er moet altijd een mogelijkheid zijn om blanco of tegen te stemmen.

   Art. 2.5.4 - De stemming wordt bepaald door een meerderheid van de stemmen. Blanco's worden niet meegeteld.

   Art. 2.5.5 - Een oproep voor het invullen van vacante posities binnen bisdommen worden door de primaat, de betroken vice-primaat of een lid van de CESE op de Plaats van Aristoteles. Als de oproep na zeven dagen niet beantwoord wordt wordt hij telkens vernieuwd voor een periode van vijf dagen tot er een aanmelding komt. Als er een antwoord komt na meer dan twee verlengingen is het mogelijk om een stemming te starten voor het einde van de oproep tot kandidaatstelling, indien het primaat - of de betrokken vice-primaat, of het lid van de CESE - dit nodig acht. I

   Art. 2.5.6Ė Om te mogen appliceren voor de positie van suffragaan bisschop of suffragaan of mertropolietisch aartsbisschop moet je gewijd zijn en de theologie studeren of een gelijkaardig diploma hebben van een seminarie erkend door Rome. De CESE kan uitzonderingen maken op dit artikel en toch personen toelaten die nog niet aan het tweede of beide voorwaarden voldoen.


  Art. 2.6 - Een bisschop of aartsbisschop is ontheven uit zijn functie alleen na een ontslag of een herroeping.

   Art. 2.6.1 -Ontslag van een bisschop of een aartsbisschop is effectief binnen 48 uur. Het moet officieel / bevestigd door de betrokken deelraad met een aankondiging van de primaat of van de vice-primaat. Echter, in deze periode mag de primaat of bevoegde vice-primaat de deelraad vragen om het ontslag te bevestigen door een stemming, ze moeten een reden geven voor het ontslag en de normale stemmingsprocedure volgen.

   Art. 2.6.2 - Het intrekken van de titel bisschop of aartsbisschop gebeurd door de raadpleging van de betrokken vice-primatie van het CESE en met dezelfde stemmingsprocedure als de aanstelling.

   Art. 2.6.3 - De volgende redenen zijn geldig voor een intrekking van titel:
   • Afwezigheid van meer dan een maand zonder geldige reden of melding op voorhand
   • Schending van het geloof, indien geacht als zodanig door de interne rechtbank van de inquisitie
   • Inmenging in de aangelegenheden van een ander bisdom ondanks de waarschuwingen van zijn meerderen
   • Gebrek aan discipline en doorzettingsvermogen in het (de CESE kan hierin oordelen)
   • Falen en / of verwaarlozing in zijn kantoor, op voordracht van de primaat, of de betrokken vice-primaat, na onderzoek
   • Schending van de geheimhouding van de Bisschoppelijke Raad
   • Zijn hoofdverblijfplaats is niet in een van de steden van zijn bisdom, uiterlijk drie maanden na zijn verkiezing.


  Art. 2.7 - In de lokale raden van de CESE hebben enkel de rechtmatige leden, de leden wiens bisdom binnen de grenzen van de vice-primatie ligt, en de primaat het recht om te stemmen. Alle andere leden en consultanten hebben enkel het recht om te spreken in deze raden.

  Art. 2.8 - De prelaten en de andere leden met alleen adviserende bevoegdheden, zijn tot geheimhouding verplicht onder de voorwaarden van Secretus Prima Sedes Episcoporum , of Geheimhouding van de Bisschoppelijke Raad. De vergaderingen van de Bisschoppelijke Raad van het Heilige Rijk, worden gehouden achter deuren sluiten. Het is ten strengste verboden voor iedereen, die geen toegang heeft tot de CESE of de lokale raden iets te vertellen over wat daar gezegd wordt. In het geval van overtreding van deze geheimhouding kan een motie van herroeping worden voorgesteld door de Primaat.

  III - Aartsbisschoppelijk Team van de Bisschoppelijke Raad van het Heilige Roomse Rijk.

  Art. 3.1 - Grand-Electors zijn bisschoppen en aartsbisschoppen die opgeroepen worden om een nieuwe primaat te verkiezen. Ze worden verkozen door de rechtelijke leden van elke taalzone bij elke verandering van primaat.

  Art. 3.2 - Het aantal Grand-Electors voor elke taalzone hangt af van het aantal bestaande bisdommen en aartsbisdommen In Gratibus in de betreffende taalzone:
  • Tot 10 : 1 Grand-Elector.
  • Van 10 tot 20 : 2 Grand-Electors
  • Vanaf 20 : 3 Grand-Electors.


   Art. 3.2.1 - De ontslagnemende primaat is rechtsmatig een Gand-Elector voor zijn taalzone tijdens de volgende verkiezignen.


  Art. 3.3 - De primaat is verkozen met een 2/3 meerderheid ban de Grand-Electors van de CESE met zichtbare stemmen. Als geen van de kandidaten een 2/3 meerderheid haalt bij de eerste ronde is een gewone meerderheid voldoende tijdens de tweede stemming.

  Art. 3.4 - Als de primaat verkozen wordt uit een van de Grand-Electors zal er zo snel mogelijk voor een vervanger gezocht worden binnen de betreffende taalzone.

  Art. 3.5 Ė De duur van het mandaat van een primaat is zes maanden.

  Art. 3.6 - Eens aangesteld benoemd de primaat met de adviezen uit de lokale raden de vice-primaten uit de rechtmatige leden.

   Art. 3.6.1 - Tussen de vice-primaten duid hij een eerste vice-primaat aan die hem zal vervangen in tijden van afwezigheid.


  Art. 3.7 - De Primaten of de vice-primaten van een andere Bisschoppelijke Raad kan niet worden verkozen als Primaat van de CESE.

  Art. 3.8 - De primaat kan worden afgezet als een motie van wantrouwen, neergelegd door drie Grand-Electors een 2/3 meerderheid haalt. Een motie van wantrouwen kan enkel worden voorgesteld tot stemming een week na de voorafgaande stemming. Een motie kan altijd tegen ingediend worden tegen de primaat of tegen het Aartsbisschoppelijk team, in deze gevallen, worden nieuwe verkiezingen georganiseerd.

  Art. 3.9 - Afwezigheid zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging van de Primaat voor een maand, zorgt voor een onmiddellijke afzetting zonder stemming op vraag van een van de Grand-Electors.

  Art. 3.10 - De primaat heeft een stilzwijgende en permanent mandaat met alle bevoegdheden van het CESE. Hij kan besluiten eenzijdig uitgeven. Deze decreten kunnen op hun beurt worden geannuleerd door de CESE, de annuleringsprocedure met opschortende werking.

  Art. 3.11 - De primaat kan enkel via een decreet persoonlijke adviseurs toevoegen aan het bisschoppelijke team.

  Art. 3.12 - Vice-primaten kunnen beslissingen nemen met instemming van primaten en / of de CESE.

  Art. 3.13 - De CESE kan ten allen tijde haar eigen beslissingen uitgeven op aangeven van een van haar leden. Deze decreten gaan dan over op de primaat die ze dan meteen moet toepassen.

  Art. 3.14 - De primaat is de vertegenwoordiger van de Bisschoppelijke Raad van het Heilige Roomse Rijk aan alle instellingen van deze wereld, tijdelijke of religieuze.

   Art. 3.14.1 - De primaat kan deze vertegenwoordiging aan zijn vice-primaten delegeren als hij dit nodig acht.
  Geschreven door Monsigneur Endymion d'Abbadie, Primaat van het Heilige Roomse Rijk en Aartsbisschop van Vienne, Zijne Eminentie Ysabet von Rubinstein-Kronburg, Kardinaal-Bisschop van Regensburg en Zijne Eminentie Maddel, Kardinaal-Aartsbisschop van Konstanz.
  Uitgegeven en goedgekeurd te Rome door de Bisschoppelijke Raad van het Heilige Roomse Rijk tijdens het pontificaat van de Heilige Vader Innocentius VIII, de negende dag van augustus, op zaterdag, in het gezegende jaar MCDLXII, de dag na het feest van de Heilige Dominique.

  Gezegeld en gepubliceerd in Rome door Monsigneur Endymion d'Abbadie, Primaat van het Heilige Roomse Rijk en Aartsbisschop van Vienne tijdens het pontificaat van de Heilige Vader Innocentius VIII, de twintigste dag van augustus, op woensdag, in het gezegende jaar MCDLXII, op het feest van Sint Bernard.


---------------------------

Translation by Guy Fawkes.

_________________

Bisschop in partibus van AntinoŽ †*** Ritter Teutoonse Orde
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
 
Statuten van de Primatie van het Heilige Roomse Rijk
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Kerkelijke Provincie Keulen :: Aartsbisdom Keulen :: De Bibliotheek :: Scriptorium-
Ga naar: