Kerkelijke Provincie Keulen

De Kerkelijke Provincie Keulen
 
IndexPortaleFAQZoekenRegistrerenGebruikerslijstGebruikersgroepenInloggen

Deel | 
 

 Boek 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Karanda
Bisschoppen
avatar

Aantal berichten : 929
Registration date : 01-03-08

BerichtOnderwerp: Boek 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem   zo mei 23, 2010 7:50 pm

***

Voorlopig geldt ten aanzien van de doop nog de oude tekst.
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
Karanda
Bisschoppen
avatar

Aantal berichten : 929
Registration date : 01-03-08

BerichtOnderwerp: Re: Boek 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem   zo mei 23, 2010 7:51 pm

Citaat :
Onderdeel II: Het sacrament van het huwelijk.

Sectie A: Sacrament

Artikel 1: De oorzakelijke quadriptyque
De materiŽle zaak = een man en een vrouw die geloven in de Aristotelische Kerk
De efficiŽnte zaak = alle klerken geautoriseerd door hun ambt
De formele zaak = het Ambt, de mis en het uitspreken van de belofte en het uitwisselen van de ringen.
De finale zaak = de verbintenis voor God en mensen met als doel een familie te stichten en de Aristotelische Vriendschap te ontwikkelen.

Artikel 2: De regels van de Kerk aangaande het huwelijk en de aard van het huwelijk zijn opgenomen in Boek 4 van de doctrine en sacramenten van de Kerk.

Artikel 3: Het huwelijk is de heiliging van diepe eenheid tussen twee personen, het creŽert een levensgemeenschap die beschouwd wordt als onscheidbaar, het symboliseert de meest hechte vorm van de Aristotelische Vriendschap.

Artikel 4: De enige personen die het recht hebben een huwelijk te voltrekken zijn priesters die zijn aangesteld als klerk, en klerken die gemachtigd zijn dit sacrament toe te dienen.

Artikel 5: Ieder huwelijk dient plaats te vinden met permissie van de verantwoordelijke van de parochie van zowel de bruid als de bruidegom.
- Artikel 5bis: In geval van ontbreken van zoín verantwoordelijke is het aan de superieure lokale religieuze autoriteiten om de toestemming te verlenen.

Artikel 6: Het huwelijk dient voltrokken te worden in de plaatselijke parochie van beide betrokkenen, of als dit niet mogelijk is in die van de bruid.
- Artikel 6a: Afhankelijk van de toestemming van de lokale episcopale autoriteit kan het huwelijk plaatsvinden in de kapel van de adellijke familie van de bruidegom, de kathedraal van de betrokken diocese, of anders in die van de bruid.
- Artikel 6b: Voor een huwelijk op een andere plaats moet bij voorbaat toestemming zijn verleend van de bisschop die de diocese van de bruid en bruidegom beheerd, evenals van de prelaat die de leiding heeft over de gekozen plaats.
- Artikel 6c: Huwelijken in de Roomse basilisken en kerken zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van een kardinaal. Huwelijken gevierd in koninklijke of keizerlijke kathedralen zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke nationale consistorie of een kardinaal, de primaat in kwestie, of een andere autoriteit die als competent wordt beschouwd of erkend.

Artikel 7: De aanwezigheid van minimaal twee getuigen, is verplicht. Zij moeten zelf behoren tot kring der volgelingen van het aristotelische geloof. Er dient ten minste ťťn getuige voor de bruid en ťťn voor de bruidegom aanwezig te zijn. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat het huwelijk het recht van de vrije wil van de verloofden respecteert.

Artikel 8: Het koppel moet bestaan uit twee gelovigen die niet zijn onderworpen aan een huwelijksverbod.
Artikel 9: De verloofden mogen geen bloedverwanten zijn in de vierde graad of minder.

Artikel 10: De publicatie van de huwelijksafkondiging moet ten minste vijftien dagen voor de huwelijksdatum plaatsvinden.
Artikel 10a: De huwelijksafkondiging moet door beide partijen gepubliceerd worden door de kerk Res Parendo (RP) van de parochie In Gratebus (IG) waarin zij woonachtig zijn, of in beide indien zij niet dezelfde woonplaats hebben.
Artikel 10b: De huwelijksafkondiging moet de volledige namen, toekomstige huis van de echtelieden, de plaats van het huwelijk en de naam van de getuigen bevatten.
Artikel 10c: Als voor enige reden de tijd voor ondertrouw wordt verkort, dan moet hiervoor een specifiek verzoek met redenen omkleed worden gedaan aan de metropoliet door het koppel en de handelende priester. Deze laatste informeert ook zijn superieuren.

Artikel 11: Het koppel bezegeld hun eenheid door het uitwisselen van beloftes, gesymboliseerd door het uitwisselen van de ringen, voor Jah en de mensen.

Artikel 12: In het geval van een hertrouwen, zal de handelende priester erop toezien dat het vorige huwelijk geldig is geannuleerd of ontbonden.

Artikel 13: De handelende klerk tekent het huwelijk op in de daarvoor bedoelde registers.

Artikel 14: Speciale gevallen en lokale gebruiken
Het Canoniek recht reguleert het huwelijk in de context van een zekere uniformiteit vanwege het unieke van de Kerk. Echter, vanwege redenen van gebruik of cultuur, zijn diocese en provincies gerechtigd om additionele restricties op te leggen voor het voltrekken van het huwelijk, in overeenstemming met de Consistoire Pontificale jurisdictie en na consultatie van de Congregatie van het Heilige Ambt en de Verspreiding van het Geloof.

Sectie B: het ongedaan maken van het sacrament

Artikel 1: Enig verzoek tot beŽindiging, ontbinding of annulering van het sacrament van het huwelijk moet in eerste instantie worden gepasseerd door de Episcopale Autoriteit of de lokale autoriteit.

BeŽindiging van het sacrament van het huwelijk.

Artikel 2: De beŽindiging van het sacrament van het huwelijk is een automatische procedure die enkel vaststelling door het de diocesane autoriteit vereist.

Artikel 3: De beŽindiging van het sacrament van het huwelijk is enkel van toepassing in twee gevallen:
- Artikel 3.1: In geval van overlijden van een van de echtelieden.
- Artikel 3.2: Indien een van beide echtelieden bijtreed in een Orde.
- Artikel 3.3: Indien het bijtreden in een Orde de reden is, dan impliceert de beŽindiging van het huwelijk een permanente onthouding van huwelijke taken.
- Artikel 3.4: Indien het bijtreden in een Orde de reden is en er is nageslacht, dan houdt de beŽindiging van het huwelijk niet de beŽindiging van ouderlijke taken in.

Artikel 4: In geval van beŽindiging van het sacrament van het huwelijk, wordt het huwelijk als geldig en legitiem erkend maar het heeft geen effecten meer voor de toekomst. De effecten hebben plaatsgevonden in het verleden en behouden volledig hun legitimiteit.

Ontbinding van het sacrament van het huwelijk.

Artikel 5: De ontbinding van het sacrament van het huwelijk is een vernietiging van dit laatste volgend op de beslissing van de echtelieden om te scheiden en hun leven samen te beŽindigen.

Artikel 6: De gronden voor het ontbinden van een huwelijk zijn:
- Artikel 6.1: Het verlies van romantische gevoelens tussen de echtelieden,
- Artikel 6.2: Overspel begaan door een van de echtelieden, waarbij degene die de fout in is gegaan een verbod krijgt om opnieuw te trouwen.
- Artikel 6.3: Het verlaten van het echtelijk huis door een van de echtelieden voor een periode langer dan 3 maanden. De echtgenoot die schuldig wordt bevonden aan echtelijke verwaarlozing krijgt een verbod om opnieuw te trouwen.
- Artikel 6.4: Het verdwijnen van een van de echtelieden voor een periode die 3 maanden overtreft.

Artikel 7: De ontbinding van het huwelijk houdt in de verwijdering van de huwelijkse verplichtingen tussen de echtelieden.

Artikel 8: In geval van ontbinding, indien er nageslacht was, dan blijven de ouderlijke verplichtingen bestaan.

Artikel 9: In geval van ontbinding van een huwelijk wordt het huwelijk erkend als geldig en legitiem, maar het heeft geen effecten meer voor de toekomst. De effecten hebben plaatsgevonden in het verleden en behouden volledig hun legitimiteit.

Artikel 10: Elke aanvraag voor ontbinding van het huwelijk dient te worden ingediend bij de Episcopale Autoriteit waar de echtgenoten leven voordat deze wordt overgedragen aan de bevoegde Pontificale Consistorie.
- Artikel 10.1 Het is aan de Episcopale Autoriteit om de aanvraag te publiceren en een voorstel te doen voor de straf voor de zonde. Deze visie zal worden overgelegd aan de bevoegde Pontificale Consistorie die de aanvraag toewijst of weigert.

Artikel 11: De Pontificale Consistorie heeft in de territoria onder haar jurisdictie autoriteit aangaande de ontbinding van het huwelijk, het opleggen van een straf of boete voor de zonde, de revisie van een aanvraag van een van de autoriteiten en om een verbod op te leggen aan ťťn of beide echtgenoten.
- Artikel 11.1: De Pontificale Consistorie heeft in de territoria onder haar jurisdictie het recht om haar beslissing te heroverweging nadat er twaalf maanden zijn verstreken.

Annulering van het sacrament van het huwelijk.

Artikel 12: Annulering van het huwelijk betekent dat het huwelijk met terugwerkende kracht als ongeldig wordt gezien. Het heeft dus in de ogen van de Kerk nooit bestaan.

Artikel 13: In geval van annulering van een huwelijk wordt het huwelijk beschouwd als ongeldig en illegitiem. De effecten van het huwelijk zijn eeuwigdurend onrechtmatig met terugwerkende kracht.
- Artikel 13.1: Alleen de Paus of zijn gemachtigde kan de effecten van dit illegitieme concubinaat bij wijze van uitzondering wettigen.

Artikel 14: Het Heilige College van Kardinalen, in naam van de Soeverein Pontifex, alleen beslist over de nietigverklaring van het huwelijkse sacrament.

Artikel 15: Ieder verzoek tot nietigverklaring moet worden ingediend bij de Episcopale Autoriteit en voorgelegd aan de bevoegde Pontificale Consistorie ter beoordeling van de relevantie. Deze draagt het verzoek over aan het Heilige College van Kardinalen.

Artikel 16: De bevoegde Pontificale Consistorie brengt een advies uit over de toewijsbaarheid van het verzoek. Dit advies zal worden toegezonden aan het Heilige College van Kardinalen dat vervolgens zal beslissen.

Artikel 17: De oorzaken van de annulering van het huwelijk bepalen de ontvankelijkheid van het verzoek vrijwel uitsluitend beperkt tot ernstige procedurele onregelmatigheid in het verlenen van het sacrament van het huwelijk of misbruik van omstandigheden dan wel bedrog bij de gelegenheid van het huwelijk.

Tekst van het canoniek recht van de sacramenten van de Heilige Rooms-Aristotelische Kerk.
Opgesteld te Rome onder het pontificaat van de Heilige Vader Eugene V, de achtentwintigste maart van het Jaar des Herens MCDLV.

Laatste goedkeuring door de Heilige College van Kardinalen de twaalfde van het Jaar des Herens MCDLVII.

Gepubliceerd door wijlen Zijne Eminentie Jeandalf de achtentwintigste maart in het jaar MCDLV; gewijzigd, herzien en opnieuw uitgegeven door Zijne Eminentie Aaron Nagan, kardinaal, deken van het Heilig College, op zondag dertiende september, de dag van Sint Ripolin, van het Jaar des Herens MCDLVII.
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
 
Boek 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Kerkelijke Provincie Keulen :: Aartsbisdom Keulen :: De Bibliotheek :: oude wet boeken-
Ga naar: