Kerkelijke Provincie Keulen

De Kerkelijke Provincie Keulen
 
IndexPortaleFAQZoekenRegistrerenGebruikerslijstGebruikersgroepenInloggen

Deel | 
 

 2.4: De parochiale clerici

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Sjnoel
Aartsbisschop
avatar

Aantal berichten : 123
Localisation : Haarlem -> Graafschap Holland
Registration date : 04-07-07

BerichtOnderwerp: 2.4: De parochiale clerici   do apr 17, 2008 4:17 pm

Citaat :
De parochiale clerici

De religieuze parochie is, in eerste instantie, een geografische onderverdeling van een bisdom.
In de Aristotelische kerk omvat de parochie gelijktijdig, een exacte geografisch gebied, het ďterritorium van de parochieĒ, en de groep van mensen die in dit gebied wonen en parochiale gemeenschap vormen.

Het woord komt van het Latijnse ďparochiaĒ dat gebruikt werd door de eerste aristotelische gemeenschappen om het territorium van een bisschoppelijke stad aan te duiden. In de 5e eeuw, komt de betekenis steeds dichter in de buurt van de huidige betekenis, waar ze ook gebruikt wordt om gemeenschappen aan te duiden buiten die van de bisschopszetels.

Het is mogelijk om deel uit te maken van verschillende parochies, maar op administratief niveau valt een persoon onder de gemeentelijke parochie waar men zijn woning heeft (RP: zichtbaar in het profiel).
Er zijn 3 verschillende typen parochies, afhankelijk of een bisschop de religieus superieure en direct verantwoordelijke is van de parochie.

En klerk kan zich bezig houden met verschillende parochies, maar hij dient aldaar te zijn geintroniseerd door een en dezelfde bisschop, in ieder geval, een verantwoordelijke klerk van een parochie mag nooit onder meerdere bisschoppen vallen. Dit geldt ook voor de dekens en vicarissen, als ook voor de adjudanten van een parochie, omdat zij indirect onder het gezag van dezelfde bisschop vallen als waar hun direct meerdere onder valt.

Een pastoor, een diaeken, een vicaris, een kapelaan of een militair kapelaan, mogen niet de sacramenten toedienen in een andere parochie dan waar zij geintroniseerd zijn, zonder de toestemming van hun bisschop en de verantwoordelijke van de desbetreffende parochie.

1) de gemeentelijke of stedelijke parochie

De gemeentelijke parochie kan een open stad of dorp zijn, waar een kerk is, een stadhuis, huizen en een markt.

Deze parochiekerk is de plek van samenkomst van de gemeenschap alwaar de pastoor en zijn assistenten de verschillende ceremonies vieren als ook de wekelijkse missen.
De gemeentelijke parochie mag slechts 3 erkende verantwoordelijken hebben.
De gemeentelijke parochie kan bestuurd worden door een pastoor, een vicaris of een diaken.
De verantwoordelijke voor een parochie mag 2 adjudanten hebben, ook als hij diaken of vicaris is.

De supplementaire adjudanten, zoals de acoliet of koster worden niet beschouwd als klerken, ook al hebben ze de toestemming nodig van de bisschop om benoemd te worden. Zij staan onder de directe leiding van de verantwoordelijke in de parochie die ze benoemd heeft.

De pastoor, en alleen hij, kan de biecht afnemen in de parochiekerk (nog niet gecodeerd IG).
Hij mag 3 biechtvaders benoemen (IG) die de biecht van de gelovigen kunnen aanhoren en hen absolutie kunnen verlenen conform het canoniek recht.

De pastoorMateriele zaak = hij dient priester en theoloog van de aristotelische kerk te zijn (level 3 weg van de kerk)
efficiŽnte zaak = wordt benoemd door de (Aarts)bisschop waar de parochie onder valt.
formele zaak = wordt geintroniseerd door de (Aarts)bisschop waar de parochie onder valt.
finale zaak =

De pastoor mag alle aristotelische sacramenten toedienen, behalve die van de inwijding.
Hij heeft een representatieve taak (RP) en voor God (IG) betreffende het religieuze, economische en administratieve beleid van zijn parochie.
Hij mag 2 klerken benoemen, als vicaris, diaeken of acoliet, zo hij wenst om hem daarbij te helpen, echter met instemming van zijn bisschop.
Hij mag 3 parochiale biechtvaders benoemen voor God (IG) (nog niet gecodeerd)

functieaccumulatie: pastoor is een primaire functie, en mag niet gecombineerd worden met andere primaire functies.

Vicaris en Diaken

vicarisdiakenmateriele zaak = dient een gelovige van de kerk te zijn, als hij is ingewijd heeft de diaeken de titel van vicaris.
efficiŽnte zaak = wordt benoemd door de pastoor van zijn parochie met instemming van de (Aarts)bisschop.
formele zaak = wordt geintroniseerd door de pastoor van zijn parochie, of de (Aarts)bisschop.
finale zaak = heeft een representatieve taak (RP) inzake het religieuze beleid van zijn parochie.

De diaekens en vicarissen mogen alle aristotelische sacramenten toedienen, behalve die van de inwijding.
Zij mogen geen biechtvaders benoemen, noch leden van de parochiale clerus, en zij staan direct onder de leiding van de parochiale pastoor, of de bisschop, bij zijn afwezigheid.

functieaccumulatie: diaeken en vicaris zijn secundaire functies.
Zij mogen gecombineerd worden met andere secundaire en primaire functies binnen de seculaire clerus, maar alleen als deze functies zich binnen het zelfde bisdom bevinden.
Een kardinaal en een bisschop ďin partibusĒ kunnen dus vicaris zijn.

Koster (optredend als pastoor)

materiele zaak = dient gedoopt te zijn en theoloog in de aristotelische kerk (lvl 3 weg van de kerk)
efficiŽnte zaak = wordt benoemd door de (Aarts)bisschop waar de parochie onder valt.
formele zaak = wordt geintroniseerd door de (Aarts)bisschop waar de parochie onder valt.
finale zaak =

Men dient, indien mogelijk, te voorkomen dat de koster een vaste functie wordt, en hen alleen te gebruiken om het werkelijk ontbreken van een pastoor te compenseren.
De koster draagt zorg voor de sacristie en bereidt de mis voor God (IG) voor, voor de samenleving.
Er zijn 2 soorten koster: de gewoon gelovige en de deken.

A) de gewoon gelovige

Indien hij een gewoon gelovige is, wordt hij niet gezien als een klerk en kan hij zich ook niet als zodanig verantwoorden. En publiek dient hij zich altijd als een goed aristotelist te gedragen en de functie op geen enkele wijze in diskrediet te brengen, op straffe van excommunicatie.
Hij zal de aanvragen voor sacramentsverlening doorspelen aan een klerk die voor de verdere afhandeling zal zorgen.

B) de deken en de vicaris

Indien de koster tevens deken is, draagt hij de titel deken met alles wat daar bij hoort.
Indien een vicaris deze taak vervult, wordt hij priester na te worden ingewijd.

Functieaccumulatie: terwijl hij koster is, heeft de klerk dezelfde restricties betreffende accumulatie als een priester, omdat het een primaire functie is.

Noot: de koster dien zijn status duidelijk zichtbaar bij de ingang van de kerk bekend te maken.

De acolieten

materiele zaak = dient een gelovige van de kerk te zijn.
efficiŽnte zaak = wordt benoemt door de priester van zijn parochie met instemming van de (Aarts)bisschop.
formele zaak= wordt gecontracteerd door de priester van zijn parochie of de (Aarts)bisschop.
finale zaak =

Ontvang een omschreven missie van zijn superieur. gewoonlijk is het een gelovige die zich religieus wil ontwikkelen om later deken of vicaris te worden.
Als gevolg van zijn missie heeft hij een andere naam zoals, koster, boodschapper, intendanten etc.Ö.
Ze worden niet als klerken beschouwd en staan onder direct gezag van hen die ze benoemd heeft.

functieaccumulatie: zijn geen klerk in hun functie als acoliet, en zijn niet onderhevig aan welke accumulatieverbod dan ook.

Parochiaal biechtvader voor God (IG)

materiele zaak = dient theoloog te zijn van de kerk (lvl 3 weg van de kerk).
efficiŽnte zaak = wordt benoemd door de priester van zijn parochie.
formele zaak = wordt geintroniseerd door de priester van zijn parochie.
finale zaak = heeft als taak de biecht voor God (IG) in de parochie waar hij benoemd is. Kan op representatieve wijze absolutie verlenen (RP) maar alleen als hij priester is.

functieaccumulatie: zijn geen klerk in hun functie als biechtvader voor God (IG), en zijn daardoor niet onderhevig aan welke accumulatieverbod dan ook.

2) Adellijke parochie (leengoed)


De adellijke parochie is gebied, aangewezen als domein waar zich een kapel bevindt en tenminste een woonplaats.
De adellijke parochie dient aan een bisdom verbonden te zijn, dat bij voorkeur geografisch gezien dichtbij ligt, echter de adellijke eigenaar van de adellijke parochie mag zijn eigen bisschop kiezen onder de nationale bisschoppen, in overleg met deze, inclusief de kardinalen. Echter een en dezelfde prelaat mag niet meer domeinen onder zijn hoede hebben dan die hij eerlijkheidshalve kan beheren.

De kapel is de plaats van samenkomst van de eigenaars en hun gasten waar voor de kapelaan en zijn assistenten de verschillende ceremonies houdt.
De adellijke parochie kan slechts 1 verantwoordelijke hebben die als zodanig wordt erkend.
De adellijke parochie heeft aan haar hoofd een kapelaan, al dan niet ingewijd.
De ondersteunende functionarissen zoals acoliet of koster, worden niet beschouwd als klerk. Zij staan onder de directe verantwoordelijkheid van de kapelaan en kunnen hun functie slechts op het grondgebeid van de adellijke parochie uitoefenen.
Kapelaanofmateriele zaak = dient een volgeling van de kerk te zijn en hij wordt erkend door de congregatie voor de verspreiding van het geloof.
de efficiŽnte zaak = is verbonden aan een gelovige van adel.
formele zaak = wordt geintroniseerd en staat onder gezag van de bisschop waaronder het domein valt.
al naar gelang het geslacht is hij in het geval van een leek, broeder/zuster kapelaan, en indien priester, vader of moeder kapelaan.
de finale zaak =
Hij is belast met de representatie van het religieuze beleid van het domein waar hij benoemd is. Indien het om meerdere domeinen gaat, dienen ze binnen een het hetzelfde bisdom te vallen.
Hij mag alle aristotelische sacramenten toe dienen, behalve die van de inwijding.
Hij mag geen biechtvader, noch een parochiale klerk benoemen. Hij valt direct onder de bisschop die hem benoemd.

Functieaccumulatie: Kapelaan is een secundaire functie, onderhevig aan de desbetreffende regels.
Hij kan gecombineerd worden met een andere secundaire of primaire functie binnen de seculaire clerus, echter alleen als die functie binnen het zelfde bisdom valt.
een kardinaal of een bisschop in partibus zouden kapelaan kunnen zijn.

3) gemeenschappelijke parochie


In bepaalde gevallen kunnen gemeenschappen van vereniging, broederschap, gilden, of van militaire aard, behoefte hebben aan een religieuze gids binnen hun gelederen.
Deze corporaties dienen zich hiertoe te wenden tot hun bisschop, die hen een religieus verantwoordelijke kan toewijzen, die dan de titel aalmoezenier draagt.

Aalmoezenierofmateriele zaak = dient een volgeling van de kerk te zijn en wordt erkend door de congregatie voor de verspreiding van het geloof.
efficiŽnte zaak = hij is verbonden aan een groep leken, militair of burgerlijk.
formele zaak = hij valt onder de groepering of de aalmoezenier is geintroniseerd en bepaald door de congregatie voor de verspreiding van het geloof.
Al naar gelang het geslacht is het, indien een leek, broer / zuster aalmoezenier, en indien een priester, vader of moeder aalmoezenier
definitieve zaak = .

Hij is belast met de representatie van het religieuze beleid van de groepering waar hij benoemd is.
Hij mag alle aristotelische sacramenten toedienen, behalve die van inwijding.
Hij mag geen biechtvaders, noch een parochiale klerk benoemen. Hij valt administratief onder de congregatie voor de verspreiding van het geloof.

functieaccumulatie: Aalmoezenier is een secundaire functie, onderhevig aan de desbetreffende regels.
Hij kan gecombineerd worden met een andere secundaire of primaire functie binnen de seculaire clerus, echter alleen als die functie binnen het zelfde bisdom valt.
een kardinaal of een bisschop in partibus zouden aalmoezenier kunnen zijn.

Communautaire parochie op nationaal niveau.

Als de gemeenschap opereert op nationaal niveau, dan zal zij direct vallen onder de primaat, of een klerk die verantwoordelijk is voor aalmoezeniers, zo die er een is.

_________________
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://provinciekeulen.actieforum.com
 
2.4: De parochiale clerici
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Kerkelijke Provincie Keulen :: Aartsbisdom Keulen :: De Bibliotheek :: oude wet boeken-
Ga naar: