Kerkelijke Provincie Keulen

De Kerkelijke Provincie Keulen
 
IndexPortaleFAQZoekenRegistrerenGebruikerslijstGebruikersgroepenInloggen

Deel | 
 

 1.1.1: Handreiking doop

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Karanda
Bisschoppen
avatar

Aantal berichten : 929
Registration date : 01-03-08

BerichtOnderwerp: 1.1.1: Handreiking doop   do aug 26, 2010 4:58 pm

Citaat :

Handreiking doop

In de loop der tijd zijn de regels voor het dopen ingewikkelder geworden. Om van alle regels op de hoogte zijn is kennisname van diverse besluiten van het Aartsbisdom alsmede regels van Rome noodzakelijk. Onder aan dit document is een overzichtslijst opgenomen (bijlage 1). Voor alle klerken is het noodzakelijk hiervan kennis te nemen. Als hulpmiddel ten behoeve van de klerken is echter deze checklist samengesteld. Deze is verdeeld in drie fasen: voor de doop, tijdens de doop en na de doop. Ik hoop dat alle dienstdoende klerken hier baat bij hebben.

Voor de doop
a. de plaats
Niet op zomaar iedere plaats kan een doop worden uitgevoerd. De volgende plaatsen in het bisdom komen in aanmerking:
- Een van de stedelijke kerken (Amsterdam, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Utrecht of Heusden);
- De Kathedraal van Den Haag (echter deze plaats is beperkt beschikbaar zie de bijlage 2);
- Een door Rome goedgekeurde kapel (Zie bijlage 3);
- De Sint-Nikolaas kerk van de Teutoonse Orde.

b. de klerk

Bevoegd tot het verlenen van een doop zijn de klerken: dit zijn de diaken, vicaris, pastoor en kapelaan voor het gebied waar zij zijn geïntroniseerd. Daarbuiten mogen zij enkel een sacrament toedienen met toestemming van de bisschop en de verantwoordelijke voor de betreffende parochie (pastoor of besturend diaken of vicaris).
De (Aarts)bisschop, de eerste aartsdeken of generaal vicaris, de aartsdeken of vicaris diocesaan zijn allen bevoegd sacramenten toe te dienen in het gehele bisdom Utrecht.

c. de aanvraag
Ook voor de aanvraag geldt een aantal vereisten. Uit de aanvraag moet het volgende blijken:
- De aanvraag moet expliciet op verzoek van de aanvrager zelf zijn gedaan;
- De persoon in kwestie moet de Heilige Geest gevoeld hebben en capabel zijn om het engagement te begrijpen. Hij moet gelovige zijn;
- De persoon mag nog niet gedoopt zijn (indien dit wel zo is zie dan meer uitgebreid het canoniek recht ten aanzien van de doop);
- In geval van meerdere aanvragen voor dezelfde datum geldt dat er maximaal drie aanvragers gelijktijdig gedoopt mogen worden (slechts met toestemming van de (Aarts)bisschop mag hiervan worden afgeweken);
- De aanvraag dient te geschieden in de parochie waar de aanvrager woont;
- De aanvrager dient voorafgaande aan de aanvraag ten minste 2 missen bijgewoond te hebben;
- De aanvrager dient een kleine vragentest te maken (zie bijlage 4);
- De aanvrager dient zelfstandig een stuk uit het boek der Deugden te kiezen dat tijdens de mis zal worden voorgedragen.

Tijdens de doop
Nadat de voorprocedure met succes is doorlopen en aan alle vereisten is voldaan kan met de feitelijke uitvoering van de doop worden begonnen. Iedere klerk heeft een zekere vrijheid met de wijze waarop hij de doop uitvoert. Deze vrijheid is niet absoluut: bepaalde onderdelen van de doop zijn verplicht voorgeschreven en moeten altijd worden uitgevoerd. Het gaat dan om de volgende onderdelen:
- Het stuk uit het boek der Deugden dient gedurende de mis te worden voorgedragen (door de klerk of de aanvrager);
- De dopeling zal worden geïntroduceerd in de gemeenschap door een peter en/of meter die zelf gedoopt dient te zijn (d.w.z. geregistreerd in het register te Rome);
- De gelovige moet de gelofte afleggen het Dogma en Canoniek Recht te respecteren en het Aristotelisch credo erkennen;
- De gelovige moet tijdens de doop expliciet vragen om te worden gedoopt en worden besprenkeld met gezegend water, samengaand met mondelinge rituele woorden;
- Ook de meter en/of peter moet de mis, de eed van trouw en de zuivering door het water respecteren.

Na afloop van de doop
Nadat de mis is afgerond moet de doop ingeschreven worden in het register teRome. Het is van groot belang daarom tijdig het afronden van de mis door te geven aan de registeradministrator Karanda. Dit kan per persoonlijke brief of door bijschrijving van de betreffende doop in het stedelijk register te Keulen (NRP: door een nieuw bericht zodat het zichtbaar is dat er een nieuwe doop is bijgeschreven).

Voltooid op de twaalfde dag van de vijfde maand van het Jaar onzes Heren MCDLVIII, onder het Pontificaat van Zijne Heiligheid Eugène V,

Karanda de Mérode de Ligne, verantwoordelijke der Leerstellingen van het bisdom Utrecht.
Citaat :


Bijlage 1: Overzichtlijst van relevante geschriften


Canoniek Recht

1.2 het doopsel.
2.3 de diocesane clerici.
2.4 de parochiale clerici.


Aartsbisschoppelijke regels

Citaat :
Aan allen die dit lezen, of te horen krijgen,

Wees gezegend en wees gegroet


Vandaag, de 15e februari van het jaar 1458 van Onze Heere, hebben wij, leden van de Diocesane Raad, besloten om enkele veranderingen door te voeren ter bevordering van het Geloof.
De reden hierachter is dat wij meer aandacht willen geven aan de kwaliteit van het geloof in plaats van de kwantiteit.

- de doop dient uitgevoerd worden door een bevoegd persoon. (Parochie Priester, Diaken, Kapellaan)
- de doop dient plaats te vinden op een daarvoor aangewezen plaats. (parochiekerk, kathedraal voor adelijken, familie- of ordenkapel voor leden)
- per ceremonie mogen maximaal 3 personen gedoopt wornden.
- Voor doopmissen van meer dan drie nieuwe gelovigen is de toestemming van de (aarts)Bisschop vereist, deze zal slechts bij grote uitzondering verleent worden.

De persoon die wenst bij te treden:
- dient dit zelf aan te vragen uit vrijwillige basis.
- de aanvraag dient te geschieden in de parochie waar hij/zij woont.
- De dopeling dient 2 RP-missen bij te wonen alvorens gedoopt te kunnen worden.
- om zijn kennis van het geloof te testen zal de dopeling een kleine vragentest dienen te ondergaan.
- De dopeling dient zelfstandig een stuk uit het Boek der Deugden uit te keizen dat tijdens de doop zal worden voorgedragen.
- Tijdens de doopceremonie zal de dopeling in de geloofsgemeenschap worden geintroduceert door een zelf gekozen peter en/of meter die een voordracht geeft over de dopeling.
- Deze peter en/of meter dient een gedoopt volgeling te zijn van het Aristotelsische Geloof.

Met gezegende groet,


Monseigneur Sonho de Ligne Carvalho Guimarães
Aartsbisschop van Keulen

Citaat :
Bijlage 2: Voorschriften over het gebruik van de Kathedraal te Den Haag

Het gebruik voor de Kathedraal van Den Haag staat open voor de volgende gelegenheden:
- De kroning van de Graaf van Holland door de Aartsbisschop.
- Het huwelijk, de begrafenis of de doop van een Hollands edelman (zie het register van de Hollandse adel).
- De priesterwijding of de begrafenis van een priester.
De doop van een kind van een Hollandse edelman (zie het register van de Hollandse adellijke families).
- Voor andere personen die zich op bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt voor het graafschap met toestemming van de Diocesane Raad van het bisdom Utrecht.

Citaat :
Bijlage 3: lijst van goedgekeurde kapellen

Kapel van de Heilige Agatha, familie de Ligne
Kapel van de Heilige Sint Felix, familie van den Kasteele
Kapel van de Heilige Sint Antonius, familie van Eckhardt
Kapel van de Heilige Anani Mhour, familie de Mérode
Kapel St. Madeleine van Tailleur, familie Tailleur
Onze Lieve Vrouwe Kapel, stad Heusden

Citaat :
Bijlage 4: Vragenlijst

Wat is de betekenis van de doop in het Rooms-Aristotelisch geloof?

Waarom wilt u gedoopt worden?

Hoe leeft een goede volgeling van het Rooms-Aristotelisch geloof?

Wat is de rol van Christos en Aristoteles in het Rooms-Aristotelisch geloof?

Wat is de taak van een ware Aristoteliaan?
[/quote]
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
 
1.1.1: Handreiking doop
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Kerkelijke Provincie Keulen :: Aartsbisdom Keulen :: De Bibliotheek :: Het Canoniek Recht-
Ga naar: